"Евротръст Технолъджис" АД
доставчик на удостоверения
за квалифициран
електронен подпис.
 

Персонални сертификати >
Електронен подпис за физически лица

"Евротръст Технолъджис" АД издава четири вида персонални сертификати за електронен подпис. Валидността на сертификатите за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис е 1 /една/ година.


Evrotrust Qualified Natural Person Certificate

  • Издава се на физически лица Титуляр и Автор. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

Други необходими документи са:
Копие на личната карта на автора;

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на всеки един !

Сертифицирани от нас
Партньори
Контакти
Координати за връзка с нас

 


"Евротръст Технолъджис" АД доставчик на квалифициран електронен подпис
Copyright © 2016 Evrotrust.com | София, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6 ; тел.:02 / 448 58 58;