„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark  
 
UK FLAG

Документи
на Доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги „Евротръст Технолъджис“ АД


Уважаеми Клиенти,
на настоящата страница ще намерите актуална информация на ДКУУ „Евротръст Технолъджис“ АД за квалифицирани удостоверителни услуги, които са сила от 18.04.2017 г. Документите са изградени в пълно съответствие с изискванията на влезлия в сила „Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар“.


Квалифицирани услуги за квалифициран електронен подпис/печат

Квалифицирани услуги за усъвършенстван електронен подпис/печат

Квалифицирани услуги за удостоверяване на автентичност на уебсайт

Квалифицирани услуги за удостоверения за време

Квалифицирани услуги за валидиране

Други документи

Архив


„Евротръст Технолъджис“ АД доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2017 Evrotrust.com | София 1113, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6; тел.: 02/448 58 58;