„Евротръст Технолъджис“ АД
Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
eISAD QS Mark
UK FLAG

Квалифицирани удостоверения за Квалифициран електронен подпис

 Evrotrust Qualified Natural Person Certificate
     за физическо лице за 2 год.
     Смарт-карта NXP JCOP21 v.2.4.1
     Четец за смарт-карти ACS ACR39T
50.00 лв/бр. без ДДС | 60.00 лв/бр. с ДДС
14.16 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
 Evrotrust Qualified Natural Person Certificate
     за организация/търговец за 2 год.
     Смарт-карта NXP JCOP21 v.2.4.1
     Четец за смарт-карти ACS ACR39T

66.67 лв/бр. без ДДС | 80.00 лв/бр. с ДДС
14.16 лв/бр. без ДДС | 17.00 лв/бр. с ДДС
20.00 лв/бр. без ДДС | 24.00 лв/бр. с ДДС
Защита и управление на електронни документи,
Time Stamp удостоверяване на дата и час:
Сертифицирани от нас
Партньори
Контакти
Координати за връзка с нас

 


"Евротръст Технолъджис" АД - Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги
Copyright © 2016 Evrotrust.com | София, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6 ; тел.:02 / 448 58 58;