"Евротръст Технолъджис" АД
доставчик на удостоверения
за квалифициран
електронен подпис.
 

1. Достъп до списъци с прекратени и спрени сертификати(CRLs)

2. Поддържане на он-лайн протокол за статуса на удостоверенията(OCSP)

3. Time Stamp достъп

4. Търсене

5. Подновяване на сертификат

6. Спиране, възобновяване и прекратяване действието на сертификат

7. Evrotrust - Tool

8. За инсталиране на драйвери под MS Windows Vista/7/2008/8.x/2012/10:

9. Тарифа

Сертифицирани от нас
Партньори
Контакти
Координати за връзка с нас

 


"Евротръст Технолъджис" АД доставчик на квалифициран електронен подпис
Copyright © 2016 Evrotrust.com | София, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6 ; тел.:02 / 448 58 58;